Data bridgeseizoen 2023 - 2024.

 

14 sept. (ALV) en 28 sept.

12 okt. en 26 okt.

9 nov. en 23 nov.

7 dec. en 21 dec. (kerstdrive)

4 jan., en 18 jan.

1 febr., 15 febr. en 29 febr.

14 mrt. en 28 mrt.

11 april

 

Einddrive:  Donderdag 25 april

 

 

Agenda Algemene Ledenvergadering september 2023, klik hier (.docx) of hier (.doc).