De contributie bedraagt  20 euro per seizoen.

Betaling via Bankrekening: NL44RBRB0898298393

ten name van: Bridgeclub Pekela. 

Contributie gaarne betalen voor 1 oktober.

Bij betaling na 1 oktober wordt de contributie verhoogd met 5,- administratie kosten.